OLGA

Olga är en kungspudel inköpt för att förhoppningsvis kunna utbildas till servicehund åt Gunnel.
I stamtavlan heter hon HIGH HAT’S LIKE A PRAYER.

Olga 10 veckor gammal