Du skall ta så många kvadrater som möjligt. Klicka i två prickar intill varandra, så bildas en linje. Den som sätter den fjärde linjen, och sluter fyrkanten, har tagit kvadraten och måste då sätta ut en ny linje.

Datorn: Du: